Авторизація


Забули пароль?
 
Реєстрація
НОВА ВЕРСІЯ АКС-ТУРБОБАЛАНС Надрукувати Надіслати електронною поштою
Написав Ігор   
28.10.2011

Шановні клієнти, вийшла нова версія АКС-Турбобаланс

(фіноперації 2.75)

Основні зміни пов’язані зі змінами в законодавстві щодо

надання кредитів та рекомендаціями щодо плану рахунків.

Детально читайте далі 

1) TB - новий план рахунків згідно з розпорядженням Мінфіну, 
що вступило в дію 04.07.2011 р.
2) Фіноперації — нове налаштування при загальному приєднанні 
 "Згідно установок" - при встановленні в "Так" (при загальному 
приєднанні враховуються настройки в картці членів КС - 
"Нарахування на пай" і "Приєднання до паю" (якщо одна з цих міток 
встановлена в"Ні", приєднання не здійснюється); при встановленні в 
"Ні" значення цих міток ігнорується і приєднання здійснюється завжди. 
3) Фіноперації - формуляри договорів - нові поля, що передаються з 
договору в документатор "Графік договору: ОС всі", "Графік договору: 
проценти всі". Передається в документатор загальна сума до погашення 
основної суми і процентів по всьому графіку (як виконані, так і невиконані 
операції). Ця можливість актуальна для реалізації змін в кредитних договорах, 
згідно до змін законодавства щодо споживчого кредитування. 
4) Касова книга - нова пункт у настройках друку "Параметри реєстру" - "Немає ордерів". При встановленні "Так" 
в кінці касового дня буде виводитись кількість ордерів, перевірених бухгалтером, навіть якщо воно дорівнює нулю. 
При встановленні "Ні" ця інформація не виводиться, якщо відповідних ордерів за даний касовий день немає 
(раніше так було за домовленістю). 
5) Документатори - нова можливість використання складеного оператора присвоєння +=, -=, *=, /=.  
 a+=b еквівалентно a=a+b  
a-=b еквівалентно a=a-b  
 a*=b еквівалентно a=a*b  
 a/=b еквівалентно a=a/b   
 Нові арифметичні операції:  
// - цілочисельне ділення (після ділення відкидається дробова частина);  
 % - остача від ділення (дробова частина результату множиться на дільник).    
Введені нові типи вікон WD7,WD71 - день тижня цифрами (від 1 до 7) і прописом (скорочено).    
Введені нові типи вікон WFP,WZFP - дійсне число прописом (WFP - беззнакове,WZFP - знакове). 
 Дробова частина записується за допомогою десяткового дробу. Для цілої частини можна вказати 
рід (чоловічий, жіночий) за допомогою суфіксів M - чоловічий, G - жіночий (за домовленістю, коли 
суфікс відсутній - чоловічий). Ці суфікси також діють для цілочисельних вікон прописом WN,WZN.    
Нова можливість для вікон дійсних чисел WF,WZF,WFP,WZFP - можливість задавати кількість знаків 
заокруглення після десяткової крапки:  
WFn[номер вікна]  
WZFn[номер вікна]  
WFPn[номер вікна]  
WZFPn[номер вікна]  
де n - кількість знаків заокруглення.    
Кріме  цього,  в  правій  частині виразів допустимі перетворення проміжних змінних до дійсного типу:  
AFn[номер змінної] - знакова змінна;  
AAFn[номер змінної] - беззнакова змінна;  
де n - кількість знаків заокруглення. 
Введена можливість зробити вікно із суфіксом "C"- віртуальним, тобто, реально вікна з таким номером 
немає в тексті документу, але воно може брати участь в обчисленнях, в тому числі у додаванні текстових вікон. 
Нове перетворення змінної AD[номер змінної] - перетворення дати - кількість днів, що минули з 01.01.1900 р. 
перетворюється з календарного формату в банківський формат (360 днів у році, 30 днів в місяці). 
Можливість форматування вже готового документу. Для цього в текстовій частині документу спеціальними 
рядками виділяються блоку що форматуються. Форматування може здійснюватись із врахуванням 
ESC - послідовностей - спочатку текст форматується, а потім в нього поміщаються ESC- послідовності. 
Послідовності поміщаються в документ або автоматично за допомогою генератора формулярів баз 
даних, або вручну безпосередньо в редакторі. 
При ручному введені ESC- послідовності процедура форматування сприйає тільки символи, прописані в 
dbview.txt, а при автоматичній генерації - додатково всі символи, описані в шаблоні документа. 
Відключити форматування ESC- послідовностей можна в генераторі конфігурації ТВ, "Настройки" - 
"Системні функції"-"Форматування ESC-п". Там є ще одна настройка "Зміщення ESC-п". При встановленні 
її в "Так" при автоматичному формуванні ESC- послідовності перед нею буде вставлятися один або декілька 
пробілів, залежно від позиції у рядку. Це дозволяє позбутися "з’їдання" під час друку одного або декількох 
символів при використанні ESC- послідовності в середині рядка. Крім посимвольного форматування, можливе 
форматування в метричних величинах - сантиметрах або дюймах. 
Для метричного форматування у генераторі конфігурації ТВ "Настройки"-"Системні функції"-"Вирівнювання 
зліва"-"Так" можна встановити фіксоване значення лівого поля (шрифтом "Дрібний жирний" - 1.0 інтервал) для 
всього форматованого блоку. 
6) TB - нова настройка вихідних днів - можливість ввести додаткові вихідні для будь-якого року, котрі не будуть 
використовуватись для всіх інших років. Крім цього, у випадку, коли вихідний день збігається зі  святковим, 
можна встановити перенесення вихідного дня на перший робочий день після свят. 
7) Фіноперації - можливість підтримки додаткових файлів шаблонів формулярів: 
*.079 - *.179,*.279,*.379,...- формуляри членів КС;  
*.080 - *.180,*.280,*.380,... - формуляри договорів членів КС;  
*.089 - *.189,*.289,*.389,... - формуляри не членів КС;  
*.064 - *.164,*.264,*.364,... - формуляри договорів не членів КС; 
8) Касова книга - нова настройка "Блокування" в розділі - настройки касової книги "Загальні настройки", 
встановлюється дата закриття касового дня. При її встановленні блокуються касові операції на цю і всі попередні 
дати. Якщо дата не встановлена ("Ні"), все операції доступні. Змінити установку може тільки користувач з повним 
доступом при виклику касової книги з ТВ. Якщо дата блокування встановлена, то в розділі "Функціональні" 
з’явиться пункт "Днів блокування". Якщо кількість днів встановлено ("Так"), то після внесення записів з касової 
книги в журнал ТВ (клавіша Shift+F7) дата блокування автоматично перевстановиться на нову, котра дорівнює даті 
внесення записів мінус кількість встановлених днів блокування. Якщо кількість днів не встановлено ("Ні"), то зміна 
дати автоматично не здійснюється. 
9) Фіноперації — окрема настройка для автоматичної пролонгації та обнулення ставки при операціях по всіх договорах 
для різних типів ліній:  
 - Договір;  
 - Лінія;  
 - Змішана;  
 - До запитання. 
10) Фіноперації - виправлено помилку: якщо в картці члена поле "Нарахування на пай" встановлено "Ні", а потім в 
настройках паїв встановлено "Відключення нарахування на пай" - "Ні", то для даного члена поле "Приєднання до паю" 
приймало значення "Ні", яке неможливо було перевстановити. Зараз це поле можна змінити вручну в картці, або через 
пункт "Установки", помітивши його клавішею INS. Крім цього, якщо встановлено "Відключення нарахування на пай" - 
"Ні", то при переіндексації для всіх членів поле "Нарахування на пай" автоматично встановлюється в "Так". 
11) Фіноперації - новий тип ефективної ставки - "Абсолютний процент переплати" — відношення всіх процентів до 
основної суми без приведення до річного процента. Раніше був тільки "Відносний процент переплати" (річний, місячний 
або денний).
12) Фіноперації - можливість створення вкладених меню документаторів.   
В найменуванні документу можна включати рівень вкладення:   
 @ n | ім’я документу   
де n - число від 1 до 8, що визначає рівень вкладення   
Для n>1 в попередньому найменуванні документу повинна бути точка входу   
меню - документ з рівнем вкладення n-1 без текстової частини.   
Приклад:
   @ 1 | Меню 1-го рівня @   
   @ 2 | Меню 2-го рівня @   
   @ 3 | Документ 1   
  Керуюча частина документа 1   
   @   
  Текстова частина документа 1   
   @ 3 | Документ 2   
  Керуюча частина документа 2   
   @   
  Текстова частина документа 2 
13) Документатори - нові можливості:  
 - Можливість при явному вводі чисел використовувати в кінці числа суфікси   
перетворення:    
  N - ціле число (заокруглюється до цілого значення);    
  S - грошова сума (заокруглюється до двох знаків після десяткової крапки);    
  D - дата (перетворюється в кількість днів після 31.12.1899 р.).   
 Суфікси "N" і "S" необов’язкові, а суфікс "D" завжди треба використовувати, коли необхідно 
безпосередньо ввести фіксовану дату.  
 - Всередині умовного оператора можна ввести блокування формуляра: 
 в першій позиції рядка ставиться символ "B" - при виконанні відповідної умови формуляр   
блокується. 
14) Документатор договорів і членів - можливість виключити з тексту документа символ 
коментаря #. Для цього в керуючій частині задається одне з наступних слів для управління:   
 KM1 - заміняє всі символи # пробілами;   
 KM2 - видаляє символи #, зміщаючи текст вліво;   
 KM3 - видаляє символ # і всі символи після нього до кінця рядка; 
 при цьому якщо символ # знаходиться у першій позиції рядка, то видаляється весь рядок. 
Використання команд KM1 або KM2 дозволяє використовувати в тексті документу 
символ "@", котрий є керуючим і зазвичай не може використовуватись в  тексті документу.
 Для його використання потрібно в керуючій частині задати KM1 або KM2, а в тексті рядок з
 даними символами закоментувати. 
Останє оновлення ( 05.11.2011 )
 

Додати коментар

:D:lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:


Захисний код
Оновити

< Попередня   Наступна >

Голосування

Чи задовільняє Вас програма Турбобаланс?
 

RSS

Кто он-лайн


bigmir)net TOP 100

valid xhtml? |    valid CSS?

Design by Dennis Mineev