Авторизація


Забули пароль?
 
Реєстрація
НОВА ВЕРСІЯ АКС-ТУРБОБАЛАНС Надрукувати Надіслати електронною поштою
Написав Ігор   
29.03.2012

Шановні колеги та клієнти, вийшла нова версія АКС-Турбобаланс

(Фіноперації 2.76)

Серед найбільш цікавих змін :

- нова звітність до ДФП;

-  можливість задати додаткові числові і текстові поля для:

- Картки члена КС;
- Картки не члена КС;
- Картки договору.
- нові можливості у фільтрах;
- нові можливості у документаторах;
- можливість збереження планового графіку погашення по договорах;
- можливість переведення довгострокової заборгованості у поточну
довгострокову в нестандартних договорах на залучення коштів;
- можливість отримати статистичні дані за довільний період;


 
 

 

1) Фіноперації - в картці члена КС довжина поля "Прописка"

збільшена до 160 символів.

2) Фіноперації - документатор - реалізована можливість

виведення податкового коду в текстовому форматі

("Адміністративні КС"-"Адміністративні загальні"-

"Документатор додатково"-"ІПН в документатор").

3) Фіноперації - виправлено помилку - в ручних

проведеннях по нарахуванню на пай не було можливості

встановити кореспонденцію зі спецрахунком іншого

члена чи юрособи. Зокрема на філії, де каса ведеться на

спецрахунку філії, неможливо було видати кошти через

касу безпосередньо з рахунку "Нарахування на пай".

Зараз така можливість є.

4) Фіноперації - в ручних проведеннях, де кореспондуюче

проведення відповідає спецрахунку, за домовленістю

застосовується значення спецрахунку з налаштувань

користувача "Форма розрахунків(внески)". Раніше за

домовленістю приймалось, як правило, "Каса", що було

незручно для філій.

5) Фіноперації - введена нова можливість задати додаткові

числові і текстові поля для:

- Картки члена КС;

- Картки не члена КС;

- Картки договору.

Для цього потрібно відкрити пункт "Числові поля" або "Текстові поля" в

"Адміністративні розробника"-"Системні" і встановити кількість полів у

"Адміністративні КС"- "Адміністративні загальні"-"Функціональні можливості".

Якщо кількість додаткових числових або текстових полів більше нуля, в головному

меню настройки конфігурації буде доступний пункт "Настройка полів"-

"Числові поля", "Текстові поля", в якому встановлюються типи полів, а їх

найменування може бути прописано у файлі tplan_u.doc (українська мова)

tplan_r.doc (російська мова). В цьому файлі номер числового поля задається

безпосередньо, а текстового — збільшений на 100. Значення числових і текстових

полів можуть використовуватись у фільтрах, а також передаються у всі

документатори (членів, не членів, договорів, показників). Крім цього, по числових

полях з картки договору можна виконувати проведення (якщо тип поля встановлений

у "Грошова сума"). Для цього в настройці поля в розділі "Рахунок" потрібно вказати

кореспонденцію ("Дебет" або "Кредит") і дату виконання проведення (дата відкриття

або дата закриття договору). У цьому випадку у внутрішньому плані рахунків

з’явиться рахунок з тією ж назвою і на вказану дату автоматично буде виконане

проведення по цьому рахунку в кореспонденції з власним спецрахунком члена або

не члена. Відповідні рахунки будуть доступні у всіх відомостях і у формулярах

показників. По цих рахунках можливі будуть ручні проведення. 6) Фіноперації -

можливість використання зворотного фільтра: прямий фільтр - вибирається все,

що задовольняє фільтр; зворотній фільтр - відкидає все, що задовольняє фільтр.

Раніше були тільки прямий фільтр.

7) Документатори: - нова можливість - використання вікон, що дублюються в

текстовій частині документа:

&& N/M &&&&&&&&&&& де N - номер базового вікна, з якого копіюється інформація;

M - номер копії.

В таке вікно поміщається інформація з вікна номер N, визначена у відповідності

з операторами керуючої частини. При цьому в керуючій частині дані вікна

описуються один раз для базового вікна, а в текстовій частині інформація

просто копіюється у всі вікна, що дублюються.

- нова можливість - опис у заголовку файлу шаблонів вікон, загальних для

всіх документів файлу; до першого документу (перший символ "@") після опису

глобальних параметрів задається визначення у вигляді подвійних двокрапок

::

після якого (до першого символу "@") можна задавати керуючу частину з різними

операторами обчислень і описом вікон. Номера і значення вікон і змінних, а

також різні визначення (мова, інтервали і т.д.), визначені в глобальній керуючій

частині, можуть використовуватись у всіх документах файлу шаблонів. Тобто

фактично при формуванні документу глобальна керуюча частина підставляється

перед керуючую частиною кожного з документів. Все визначення з заголовку

можна перевизначити в локальній керуючій частині, за виключенням ESC-

послідовностей і параметрів форматування (див. нижче).

Для переозначення ESC-послідовностей треба спочатку відмінити попередні

визначення рядком ZN, а перед переозначенням параметрів форматування

- рядком FN.

- нова можливість - задати в керуючій частині документу рядка форматування,

котра може бути викликана в текстовій частині:

В керуючій частині дається визначення

FM ^ параметри-форматування

В текстовій частині обмежувальний рядок, що використовує ці параметри

^G

В керуючій частині визначення

FN

відміняє раніше визначені параметри форматування. Він використовується

в керуючій частині окремого документу, якщо потрібно перевизначити

параметри форматування, задані в заголовку файлу шаблонів.

- кількість змінних (як локальних, так і глобальних) збільшено до 300

(раніше було 100).

8) Фіноперації - можливість задавати у фільтрах не фіксовану дату,

а балансові дати. Це дає можливість створювати універсальні формуляри,

в яких не потрібно міняти у фільтрах фіксовану дату.

9) Програма звітності - можливість конвертації звітів при експорті в DBF- файл.

Алгоритм конвертації прописується у файлі fin.cnv в SYS. Включається

конвертація у програмі звітності "Параметри"-"Конфігурація"- "Конвертація при

експорті в DBF".

10) Фіноперації - документатор договорів нові поля:

- Залишок основної суми;

- Залишок процентів;

- Залишок пені (якщо встановлений рахунок пені);

на початок першої не виконаної операції.

11) Фіноперації - документатор показників:

- нова настройка формуляру ("Адміністративні КС"-"Адміністративні загальні"

- "Документатор додатково"- "Фільтр стовпця формуляра показників"-"Так")

При визначені сум кореспонденцій можна встановлювати фільтр по:

- терміну договору;

- забезпеченні;

- типу лінії;

- членах що вибули;

для одного окремого поля (раніше такі фільтри могли встановлюватися тільки для

всього шаблону). Це дає можливість будувати таблиці зі стовпцями для різних

значень терміну договору і т.д.

- для полів додаткових списків:

- члени КС;

- не члени КС;

- договори; можна встановлювати конкретне числове поле, з якого необхідно брати

інформацію; раніше вибір здійснювався за всіма числовими полями, що призводило

до проблем, коли необхідно вивести інформацію для декількох додаткових полів.

12) Фіноперації - нова настройка обмеження по сумі внесків для нарахування на пай.

В "Адміністративні КС"-"Настройка внесків"-”Внески”- "Настройка внесків" в стовпці

"Мінімальна сума для нарахування" можна вказати (клавіша Ctrl+ENTER) часовий

період для даного обмеження:

- За період - перевіряється сума внеску на кожному періоді нарахування;

- На початок періоду - сума перевіряється тільки для початку періоду;

- На кінець періоду - сума перевіряється тільки для кінця періоду.

Раніше використовувалось тільки значення "За період".

13) Фіноперації - можливість завантажувати тимчасові файли (номера полів

формулярів, статистика і т.д.) в режимі перегляду, не викликаючи текстового

редактора. Для включення — "Настройки Користувача"-"Загальні"-"Перегляд

тимчасових файлів"-"Так" (раніше завжди викликався редактор).

14) Фіноперації - можливість отримати статистичні дані за довільний період (

панель виклику зведеної відомості - "Статистика"). Для включення -

"Адміністративні КС"- “Адміністративні загальні” - “Функціональні”

15) Програма звітності - нове поле в картці КС "Повне найменування" довжиною

160 символів. Це поле поміщається у звіт на папері.

16) Фіноперації - можливість збереження планового графіку погашення по договору

в абсолютних цифрах погашення для всіх типів договорів. Раніше плановий графік

зберігався тільки для виданих кредитів і тільки значення коефіцієнтів прострочення

(абсолютні цифри погашення не зберігались). Відкрити можливість - "Адміністративні

розробника" - "Настройки для договорів"-"Додаткові для договорів"-"Плановий

графік"-"Так". Після цього стає доступним пункт настройки в "Адміністративні КС"

- "Настройки для договорів"-"Операції в договорах"-"Плановий графік". При

встановленні відповідного типу в "Так" для нового договору буде зберігатися

плановий графік. Для раніше відкритих договорів за домовленістю плановий графік

не доступний. Для таких договорів можна ініціалізувати плановий графік з поточного.

Для цього відкрити для відповідного типу пункт "Графік: ініціалізація". При

встановлені в "Так" плановий графік автоматично буде встановлений з поточного

при повторному збереженні договору або при повній індексації. Плановий графік

можна використовувати для переведення довгострокової заборгованості у поточну

довгострокову. Для кожної виконаної операції поточного графіку з планового графіку

буде взято основну суму погашення від цієї дати на рік вперед і буде віднесена до

поточної заборгованості. Відкрити цю можливість можна в пункті "Графік: поточна

заборгованість". Загальна сума погашення основної суми і процентів з планового

графіку доступні у:

- фільтрах;

- формулярах договорів;

- формулярах показників.

Для кожного типа договорів, для якого відкритий пункт "Плановий

графік" можна окремо встановити блокування його оновлення в настройках

розробника (раніше це була єдина настройка для виданого кредиту).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо відкрити пункти "Графік: ініціалізація" і "Графік: поточна

заборгованість", то при повній переіндексації для всіх раніше відкритих договорів

буде ініціалізовано плановий графік з поточного і, якщо в поточному графіку

буде погашення основної суми, то воно буде розглядатись як плановий платіж

і буде використовуватись при переводі заборгованості в поточну, що може

призвести до зміни балансу за поточною заборгованістю заднім числом. Тому

краще пункт "Графік: ініціалізація" не відкривати. Плановий графік буде

формуватися тільки для нових договорів, а для діючих договорів за необхідності

можна ініціалізувати плановий графік вручну шляхом його оновлення в поточному

графіку (комбінація клавіш Shift+F2).

Останє оновлення ( 26.06.2012 )
 

Додати коментар

:D:lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:


Захисний код
Оновити

< Попередня   Наступна >

Голосування

Чи задовільняє Вас програма Турбобаланс?
 

RSS

Кто он-лайн


bigmir)net TOP 100

valid xhtml? |    valid CSS?

Design by Dennis Mineev